top of page

Disclaimer

Sharon. ui icon2.png

Welkom op de website van SHARON. , het platform op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Sharon van Engelen. Op het gebruik van deze website (www.sharonvanengelen.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie
SHARON. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat SHARON
. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. 

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SHARON. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen SHARON. en de gebruiker van de website ontstaan.

Hoewel wij bij het samenstellen van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, kunnen wij voor direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie, geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie die wij verstrekken kan op geen enkele wijze worden beschouwd als medisch advies. Daarvoor verwijzen wij u naar een arts. Tevens nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor het op een verkeerde manier gebruiken van door ons geleverde producten. Raadpleeg bij aanhoudende en/of ernstige klachten altijd uw huisarts. Lees voor gebruik altijd de informatie op het etiket en/of de bijgeleverde handleiding.

E-mail
SHARON. garandeert niet dat haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met SHARON
. te corresponderen, accepteer je dit risico.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. SHARON. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. SHARON
. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van SHARON. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat SHARON
. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

bottom of page