top of page

Retourneren

Sharon. ui icon2.png

Wanneer je een gedeelte of de volledige bestelling wilt retourneren / het herroepingsrecht uit wilt oefenen , dien je ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk (brief met reden van retourneren bij je pakket), via de mail of telefonisch. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de koper.

Ons retouradres is:

SHARON.

Arendsnest 2

5126WJ Gilze

contact@sharonvanengelen.nl

+31(0)6 2470 9292

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

bottom of page